Profesionální fotograf Jan Kejval 

 

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich